Çerez (Cookie) Gizlilik Politikası

Bu web sitesi, ziyaretçilerin deneyimini geliştirmek ve daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanmaktadır. Bu çerez politikası, çerezlerin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve bunları nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır.

Çerez Nedir?

Çerezler, web sitesi sunucusu tarafından ziyaret edilen web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcının kullanıcı tarafından ziyaret edilen web sitesini tanımasını sağlayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitesinin kullanılabilirliğini artırır ve ziyaretçilerin tercihlerini hatırlayarak daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.

Çerezleri Kullanma Nedenimiz

Bu web sitesi, aşağıdaki amaçlarla çerezleri kullanmaktadır:

 1. Oturum Çerezleri: Kullanıcıların web sitesini gezerken oturumlarını takip etmek ve giriş durumlarını hatırlamak için kullanılır.
 2. Analiz Çerezleri: Web sitesinin performansını ölçmek, kullanıcı davranışını anlamak ve içeriği geliştirmek için kullanılır. Bu çerezler, anonim şekilde toplanan bilgileri içerir.
 3. Tercih Çerezleri: Ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak ve daha önceki tercihlerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılır.

Çerezleri Kontrol Etme

Web tarayıcınızın ayarlarından çerezleri kabul etmeyi reddedebilir veya var olan çerezleri silebilirsiniz. Bu durumda, web sitesinin bazı özelliklerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. Çerezleri kontrol etmek için tarayıcınızın yardım bölümünde bulunan talimatları takip edebilirsiniz.

Diğer Web Siteleri

Bu çerez politikası, yalnızca bu web sitesi için geçerlidir. Diğer web sitelerine yönlendirme linkleri içerebilir ve bu web sitelerinin kendi çerez politikaları olduğunu unutmayınız.

Çerez Politikası Güncellemeleri

Bu çerez politikası zaman zaman güncellenebilir. Güncellemeler web sitesinde yayınlandıktan sonra geçerli olacaktır. Bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmek suretiyle güncellemelerden haberdar olmanızı öneririz.

İletişim

Eğer çerez politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize info@ibrahimsakcak.com https://ibrahimsakcak.com/ adresinden ulaşın.


Lütfen unutmayın

KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM HAKKI VE DÜZELTME TALEPLERİ

T.C. Anayasası’nın 20. maddesi, her bireyin kendi kişisel verileri hakkında bilgilendirme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.

Muayenehanemiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi ve ilgili kişilere, veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi hakkında gerekli bilgilendirmeyi sağlamaktadır.

Ayrıca, her birey, bize başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki konularda bilgi talep edebilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltme talep etme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için tarafımıza başvurabilirsiniz. Size gerekli bilgileri sağlamak ve bu haklarınızı korumak için elimizden geleni yapacağız.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARININ KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirttiğimiz haklarına ilişkin taleplerini internet sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurarak yazılı olarak veya önceden bildirdiğiniz sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle tarafımıza iletebilir.

Muayenehanemiz kişisel veri sahibinin başvurularını kanuna uygun ve makul bir süre içerisinde inceledikten sonra talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilecektir. Kişisel veri sahibinin yukarıda belirtilen usullere uygun olarak hak ve taleplerini tarafımıza iletmesi durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebiniz ayrıca bir maliyet gerektirmediği sürece ücretsiz olarak sonuçlandıracak, muayenehanemizin cevabı kişisel veri sahibine yazılı olarak veya elektronik postayla iletilecektir.

VERİLERİN SAKLANMASI

Muayenehanemiz veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, muayenehanemiz veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. 

Gizlilik Politikamızda Değişiklikler

Muayenehanemiz, işbu Çerez Gizlilik Politikası hükümlerini istediği zaman değiştirebilir. Güncel Çerez Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır. Bu nedenle, Çerez Gizlilik Politikamızda yapılan herhangi bir değişikliği takip etmenizi öneririz.

Değişiklikler, gizlilik uygulamalarımızı yansıtmak veya yasal veya düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla yapılabilir. Yapılan değişiklikler web sitemizde veya diğer uygun iletişim kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır.

Bu nedenle, gizlilik politikamızı periyodik olarak gözden geçirmeniz ve herhangi bir güncelleme veya değişiklik hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Gizlilik politikamız hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize info@ibrahimsakcak.com adresinden ulaşın.