Transit Bipartisyon

Transit Bipartisyon Ameliyatı Nedir?

Transit Bipartisyon cerrahisi Tip 2 diyabet tedavisi için geliştirilmiş metabolik bir cerrahi yöntemdir ve vücut kitle indeksi 30’un üzerinde olan obez hastaların kilo vermesini sağlar.  Brezilya’da Dr. Santoro tarafından geliştirilmiş ve günümüzde kabul görmekte ve uygulanmaktadır. Ameliyat alternatif bir yol olarak ince bağırsağın 1/3 ucunun mideye bağlanmasından ibarettir. İnce bağırsağın mideye bağlı kısmı, ince bağırsak ile kalın bağırsağın (kalın bağırsak) buluştuğu yerdir. Dolayısıyla buradan geçen yiyecekler, diyabeti kontrol etmek için ince bağırsak hormonlarını uyarır. Ameliyat, mide baypas ve tüp mide ameliyatları gibi diğer obezite ameliyatlarında olduğu gibi genel anestezi altında laparoskopik olarak yapılmaktadır.

Transit bipartisyon, artan yüksek glisemik indeksli gıda tüketimini dengelemek için geliştirilmiş bir ameliyat tekniğidir. Ameliyat, tüp mide ameliyatından sonra antrumda (midenin alt kısmında) bir gastroileal anastomoz oluşturarak bu dengeyi güçlendirir.

 

İdeal adaylar kimler?

Diabetes Mellitus Tip 2 olan herhangi bir hasta, bu metabolik cerrahi için ideal bir adaydır. Ancak bu ameliyat bir kilo verme işlemi olmasına rağmen, vücut kitle indeksi 30-35 arasında olan ve herhangi bir vitamin eksikliği, şeker hastalığı gibi tıbbi durumu olmayan fazla kilolu bir hasta, ilk seçenek olarak Gastrik Transit Bipartisyon ameliyatı yerine Tüp mide ameliyatını düşünmelidir.

Bu arada, VKİ değerinin 45’in üzerinde olması, hastanın diyabet veya herhangi bir vitamin eksikliği olmasa bile hastayı Transit Bipartisyon ameliyatına uygun hale getirir.

 

Ameliyat Tekniği

Ameliyatın ilk aşaması midenin % 75’inin çıkarılması ve midenin kapasite hacminin% 25’e düşürülmesinden oluşan Tüp mide ameliyatıdır. Bu bölümün temel amacı ve nedeni, açlık hormonu olan Ghrelin salgısının % 80’inin gerçekleştiği   fundus’un (midenin bir kısmı) çıkarılmasıdır. Böylece açlık hormonu salgılanması da ortadan kalkar.

Ameliyatın ikinci kısmı, ince bağırsak ve kalın bağırsağın kesişme noktasının tespit edilmesi ve ardından bu kesişme kısmının mide ile doğrudan bütünleştirilmesinden oluşur. Bu prosedürün arkasındaki sebep, besin alımının sindirilmesine ve vitaminlerin, minerallerin ve diğer besinlerin emilimine yardımcı olacak inkretin hormonlar olarak bilinen Substan P, Peptid YY, GLP-1 hormon salgısını büyük ölçüde arttırmaktır.

Ameliyatın son kısmı duodenumun anastomoz yapılanmasıdır. Bu, duodenum bu salgının konağı olduğu için GIP hormonu salgılanmasını azaltmak için yapılmaktadır. GIP (Glukagon benzeri peptit), insülin salgılanmasını uyarır.Ameliyat, bilimsel olarak açıklanan çok karmaşık bir prosedür gibi görünse de, hem şeker hastalarının iyileşmesi ve kilo vermede etkili bir ameliyattır.

 

Kimler Transit Bipartisyon Ameliyatı Olabilir?

Bu işlemle 18 yaşını doldurmuş ve Tip 2 Diabetes mellitus olan, en az 1. Dereceden obez olan ve anestezi almasına engel durumu olmayan kişilere bu ameliyat yapılabilir. Bu ameliyatın en büyük avantajı, hastaların %7’den azının kan hemoglobin değerlerinin 12 gr / dl’nin (10-12 gr / dl aralığında) altında olmasıdır. Bu durum anemi riski yüksek kişilerde ameliyatın tercih edilebilirliğini artırmaktadır.

Transit bipartisyon hastalarının ameliyat sonrası kontrollerinde, talasemi taşıyıcıları dışında hiçbir hastada ameliyat sonrası defekt olarak uzun süreli demir ihtiyacı görülmediği görüldü. Bu nedenle, transit bipartisyonun kilo verme isteyen ve hafif anemisi olan kişilerde tercih edilebilecek bir ameliyattır. Öte yandan hem Tüp Mide hem de Gastrik Bypass hastalarının, düşük Hemoglobin seviyelerine sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın ameliyatlarından sonra B12 alımı olması amaçlanmaktadır. Dahası, D vitamini ve B1 vitamini (tiamin) eksikliği, hiç cerrahi girişim geçirmemiş diyabetik ve obez diyabetik hastalarda sık görülen bir durumdur (sırasıyla%32-60 ve%18-45). Oysaki Transit Bipartisyon Ameliyatı geçirmiş kişilerin 5 yıllık takibinde bu vitaminlere olan ihtiyacın% 10’un altında olduğu görüldü. Bu bilgiler ışığında; Transit Bipartisyon ameliyatı, çeşitli vitamin ve mineral eksikliği olan hastalarda uygulanabilir.

 

Transit Bipartisyonun Avantajları

Düşük intragastrik basınç, dolayısıyla tüp uygulamasından sonra basınçla ilişkili mide sızıntısı riski daha da düşüktür. Transit Bipartisyon Ameliyatı tercih edilebilir bir ameliyattır. Mide içindeki düşük basınç nedeniyle, kaçak denilen sızıntı ihtimali daha düşüktür. Endoskopi yapıldığında; mide, İnce bağırsağın tüm bölgelerine, duodenum, safra kanalı ve pankreas kanalı ağzının görülüp müdahale edilebilme imkanı vardır. Mide antrumu, pilor ve duodenum koruduğu için vitamin, mineral, demir ve kalsiyum takviyesine gerek yoktur. Bu ve benzeri nedenlerle transit bipartisyon ameliyatı uygun kişilerde tercih edilen bir ameliyattır.