Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kaçak Nasıl Anlaşılır?


Tüp mide veya diğer bir ifade ile mide küçültme ameliyatlarının en korkulan riski kaçak oluşmasıdır. Kaçak ameliyattan sonra sıklıkla ilk 48 saatte ortaya çıkar. Daha sonraları ortaya çıkan kaçaklar genellikle karın içine kanama olması ve bunu iltihaplanması gibi başka nedenleri sonucudur. Kaçakların % 90’ı hasta hastanede yatarken olur. Mide ameliyatından sonra kaçak olması kadar kaçağın erken fark edilmesi ve tedavi edilmesi çok önemlidir. Burada ameliyatı yapan doktorun bilgi birikimi ve deneyimi çok önemlidir. Mide kaçağı ilk anda hasta tarafından anlaşılamayabilir ancak ilerleyen süreçte muhakkak rahatsızlık verecektir. Bu süreç bir iki gündür.

Tüp mide ameliyatında genellikle cerrahlar ameliyat esnasında kaçak testi yaparlar. Ameliyattan sonra ağızdan su ve gıda alımına başlamadan öncede kaçak testi yapılmaktadır. Ameliyat sonrası kaçak testi iki şekilde yapılır. Ya sulandırılmış metilen mavisi içirilir, drenden gelip gelmediğine bakılır veya ağızdan kontrastlı sıvı içirilip skopi denilen röntgen cihazında kontrol edilir. Her iki yöntemde doğrudur. Ancak her iki yöntemde de kaçak olmamasına rağmen mikro kaçaklar olabilmekte ve sonradan kendini belli edebilmektedir. Bu durum bir sonraki gün genellikle kendini ortaya koyar. Ortaya koyması drenden gelen sıvının bulanıklaşması veya içilen sıvıların drende fark edilmesi ile olur. Bazı sosyal medya platformlarında bahsedildiği gibi 3-4 ay sonra kaçak olmaz. Böyle bir durum ancak daha önceden ortaya çıkıp, kapandı zannedilen bir kaçağın tekrarlaması halinde mümkündür.

Tüp mide ameliyatında kaçak olduğunda hastada bazı belirtiler veya şikâyetler ortaya çıkar. Şikâyetlerin bazıları karın ağrısı, ateşlenme, sık nefes alıp verme, yorgunluk hissi, çarpıntı gibi şikâyetlerdir. Bazı belirtiler ise sağlık personeline erken uyarı niteliğindedir. Bunlar, Taşikardi (kalp atımlarının hızlı olması), ateş yüksekliği, karında hassasiyet, dispne (nefes güçlüğü) gibi belirtilerdir. Kaçak oluştuğuna ait bazı laboratuvar belirtileride vardır. Bunlar kanda Lökosit (akyuvar) yüksekliği, CRP yüksekliği, Trombosit yüksekliğidir. Bu temel laboratuvar belirtilerinin yanında süreç uzar ise kanda albümin düşüklüğü, alektrolit değerlerinde bozulmada olur.


Klinik Telefonu

0 (312) 286 44 63 - 0 (312) 286 44 64