ARTICLES PUBLISHED IN INTERNATIONAL REVIEWED JOURNALS

 • Sakcak I, Avsar FM, Cosgun E, Yildiz Bd. Management Of Concurrent Cholelithiasis İn Gastric Banding For Morbid Obesity. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011 Sep;23(9):766-9.
 • Sakcak I, Yıldız Bd, Avşar Fm, Akturan S, Kilic K, Cosgun E, Hamamci Eo. Does N Ratio Affect Survival İn D1 And D2 Lymph Node Dissection For Gastric Cancer? World J Gastroenterol. 2011 Sep 21;17(35):4007-12.
 • Avsar Fm, Sakcak I, Yildiz Bd, Cosgun E, Hamamci Eo.  Is Gastro-Gastric Fixation Suture Necessary İn Laparoscopic Adjustable Gastric Banding? A Prospective Randomized Study. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2011 Dec;21(10):953-6. Epub 2011 Oct 19.
 • Sakçak I, Avşar Fm, Coşgun E. Comparison Of The Application Of Low Concentration And 80% Phenol Solution İn Pilonidal Sinus Disease. Jrsm Short Rep. 2010 Jun 30;1(1):5.
 • Sakçak I, Avşar Mf, Hamamci Eo, Bostanoğlu S, Sonişik M, Bostanoğlu A, Erdem Nz, Coşgun E. Comparison Of Early And Late Changes İn İmmunoglobulins And Acute Phase Reactants After Laparoscopic Adjustable Gastric Banding İn Patients With Morbid Obesity. Obes Surg. 2010 May;20(5):610-5. Epub 2010 Jan 12
 • Sakçak I, Avşar MF , Yılmaz EU,  Ataş H, Kılıç K, Coşgun E, Mumcuoğlu I, Sezer S, Bostanoğlu S,  Işgören A. The Prevention Of The Development Of Peritonitis With Diff Erent Disinfectants To Compare The Efficacy Of Gastric Lavage At The Notes  Kafkas Univ Vet Fak Derg 17 (Suppl A): S37-S42, 2011
 • Bostanoglu S,  Sakcak I, Avsar FM, Cosgun E,  Hamamci EO. Comparison Of Karydakis Technique With Limberg Flap Procedure İn Pilonidal Sinus Disease: Advantages Of Karydakis Technique.  Pak J Med Sci 2010 Vol. 26 No. 4
 • Sakcak  I, AvsarFM,Cosgun E, Erdem NZ, The Development Of Mıgratıon In Laparoscopıc Adjustable Gastrıc Bandıng And The Approach To Treatment. Pak J Med Sci 2010 Vol. 26 No. 3 542-546
 • Sakcak I, Avsar FM,  Erdem NZ, Hamamci EO, Bostanoglu S, Sonisik M, Bostanoglu A, Cosgun E. Changes In Comorbıd Dıseases In Morbıdly Obese Patıents Treated By Laparoscopıc Adjustable Gastrıc Bandıng. Pak J Med Sci 2010 Vol. 26 No. 1
 • Hamamcı EO, Piyade R, Bostanoğlu S, Sakçak I, Avşar MF, Coşgun E.  Preoperative Localization İn Surgery Of Primary Hyperparathyroidism. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3): 686-90
 • Yildiz BD,  Topaloglu S,  Avsar FM, Sakcak I,  Sulu B, Avsar AF. The Effects Of Anti-Adhesive Low Molecular Weight Na-Hyaluronate And Octreotide On Tissue Strength. Adv Clin Exp Med 2011, 20, 6, 711–715
 • Yılmaz A,  Taşpınar V,  Sakçak I, Özer P,  Yılmaz S, Erk G,  Göğüş N. Bariatric Surgery And Anesthesia/A Retrospective Study, Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(1):24-31
 • Sakçak I, Eris C¸ Ölmez A, Kayaalp C,  Yılmaz S. Replacement Of The Vena Cava With Aortic Graft For Living Donor Liver Transplantation İn Budd-Chiari Syndrome Associated With Hydatid Cyst Surgery: A Case Report. Transplantation Proceedings, 44, 1757–1758 (2012)
 • C. Eris, S. Akbulut, I. Sakcak, C. Kayaalp, C. Ara, and S. Yilmaz. Liver Transplant With a Marginal Donor Graft Containing a Hydatid Cyst—A Case Report. Transplantation Proceedings, 45, 828–830 (2013)
 • Ibrahim Sakcak,Aydemir Olmez, Dincer Ozgor, Cengiz Eris, Cuneyt Kayaalp,Sezai Yılmaz. Polycystic liver transplant: a case Report. Progress in Transplantation, Vol 23, No. 2, June 2013

ARTICLES PUBLISHED IN NATIONAL REVIEWED JOURNALS

 • İbrahim Sakçak, Nihal Zekiye Erdem, Barış Doğu Yıldız, Fatih Mehmet Avşar. Mide kanserli olgularda malnutrisyonun, immün, biyokimyasal ve antropometrik fonksiyonlara etkileri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 2011;10 (2):46-51
 • İbrahim Sakçak, Fatih Mehmet Avşar, Barış Doğu Yıldız, Kemal Kılıç, Muhittin sonışık, Akın bostanoğlu, Erdal coşgun.  Hipertiroidinin Uygulanan Cerrahi Yöntemler ve Komplikasyonlar Açısından Ötiroidi ile Karşılaştırılması. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi,2011; 3 (2): 1-5
 • Serdar topaloğlu, Barış doğu yıldız, Fatih Mehmet Avşar, İbrahim Sakçak, Barlas Sülü,İsmail Hakan Özel. Mastektomi  sonrası  flep nekrozunu ölçmek için kullanılan bilgisayar destekli metod. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi. 2011; 3(1): 25-27
 • İbrahim Sakçak, Fatih Mehmet Avşar, Enver Okan Hamamcı, Özgür Akmeşe, Erdal Coşgun, Akın Bostanoğlu, Muhittin Sonışık. Laparoskopik  ayarlanabilir gastrik bant uygulanan morbid obez olgularda kilo kaybının glukoz metabolizması ve insülin direncine etkileri. Endokrinolojide Diyalog 2010, 7 (3): 100-103
 • İbrahim Sakçak, Barış Doğu YILDIZ, Sabri OZDEN, Akın BOSTANOğLU, Nevzat AKDOğAN, Mehmet Fatih Avşar. Akut pankreatiti takiben abondan gastrointestinal sistem kanaması: Olgu sunumu. Endoskopi 2011;19(2):59-61
 • Çöl C, Sakçak İ, Dolapçı M; Penetran abdominal travmalarda prognozu etkileyen faktörler,  Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, 5,23-35 (1995)
 • İbrahim Sakçak, FM Avşar. Selektif hepatik arter embolizasyonunu takiben, enükleasyon ile çıkarılan dev bir hepatik hemanjiom. Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(4): 229-232
 • İbrahim Sakçak, Fatih Mehmet Avşar, Enver Okan Hamamcı, Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu, Nihal Zekiye Erdem, Erdal Coşgun.  Laparoskopik ayarlanabilir stomalı mide bandı uygulamalarında nadir bir komplikasyon: Bant açılması (Atnalı görünümü) Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(4): 161-164
 • İbrahim Sakçak, Mehmet Fatih Avşar, Erdal Coşgun. Morbid Obezite Tedavisinde Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Bant Uygulamaları: İlk 134 Olgunun Sonuçları.Ortadoğu Tıp Dergisi Yıl:2: Sayı 2010/2 S:32-37

REFEREE PUBLICATIONS

 • Ölmez A, Kayaalp C, Aydin C Treatment of pilonidal disease by combination of pit excision and phenol application.. Tech Coloproctol. 2013 Apr;17(2):201-6. doi: 10.1007/s10151-012-0903-9. Epub 2012 Sep 28.
 • Li-Ou Han, Li-Hong Zhou, Su-Jun Cheng, Chun Song, Chun-Fang Song.  Key details of the duodenal-jejunal bypass in type 2 diabetes mellitus rats. December 7, 2011|Volume 17|Issue 45|  World J Gastroenterol. 2012 May 28;18(20):2545-53. doi: 10.3748/wjg.v18.i20.2545.
 • Cai N, Ji GZ, Fan ZN, Wu YF, Zhang FM, Zhao ZF, Xu W, Liu Z. Association between body mass index and erosive esophagitis: a meta-analysis. World J Gastroenterol. 2012 May 28;18(20):2545-53

PAPERS OFFERED AT INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETINGS AND PRINTED IN PROCEEDINGS

 • Özgür Akmeşe, Mehmet Fatih Avşar, Enver Okan Hamamcı, İbrahim Sakçak, Settar Bostanoğlu, Muhittin sonışık, Akın Bostanoğlu, Nihal Zekiye Erdem. Bariatrik cerrahi’nin (lasgb) morbid obez hastalarda’ki glukoz metabolizması ve insülin rezistansı üzerine etkileri Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2009
 • Fatih Mehmet Avşar,  İbrahim Sakçak,  Enver Okan Hamamcı,  Settar Bostanoğlu  Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu,  Hakan Ataş  Nihal Zekiye Erdem , Erdal Coşgun Laparoskopik ayarlanabilir gastrik bandda 2 yıllık deneyim sonuçları. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2009
 • Otan E, Hamamcı EO, Sonışık M, Bostanoğlu S,  Bostanoğlu A, İbrahim Sakçak, Erdem NZ, Avşar MF. Morbid Obez Hastalarda Laparoskopik Ayarlanabilir Stomalı Gastrik Band Operasyonunun Karaciğer Ve Lipid Metabolizması Üzerine Etkileri. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2009
 • Fatih Mehmet Avşar,  İbrahim Sakçak,  Enver Okan Hamamcı, Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu, Hakan Ataş. Laparoskopik ayarlanabilir silikon bantta nadir bir durum: atnalı görünümü. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi
 • Fatih Mehmet Avşar, İbrahim Sakçak, Enver Okan Hamamcı, settar bostanoğlu, muhittin sonışık, akın bostanoğlu, sabri özden, nihal zekiye erdem Laparoskopik ayarlanabilir mide bantı uygulanan olgularda gastroözofageal reflü hastalığındaki değişim. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi. 2009 Antalya
 • Fatih Mehmet Avşar, İbrahim Sakçak, Enver Okan Hamamcı, Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu, Ali Uluer. Bariatrik cerrahinin (lasgb) morbid obez hastalardaki glukoz metabolizması ve insülin rezistansı üzerine etkileri. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi. 2009 Antalya
 • Fatih Mehmet Avşar, İbrahim Sakçak, Enver Okan Hamamcı, Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu, Hakan Ataş. Morbid obezite tedavisinde laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant uygulamaları. İlk 134 olgunun sonuçları. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi. 2009 Antalya
 • İbrahim Sakçak, Fatih Mehmet Avşar, Enver Okan Hamamcı, Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık Akın Bostanoğlu, Ali Uluer, Nihal Zekiye Erdem. Laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik bant uygulamasının erken ve geç dönem sonuçları: immünglobulinler ve akut faz reaktanlarındaki değişim açısından karşılaştırma. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi. 2009 Antalya
 • İbrahim Sakçak, Fatih Mehmet Avşar, Enver Okan Hamamcı, , Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu, Sabri Özden, Nihal Zekiye Erdem. Laparoskopik ayarlanabilir mide bantı uygulanan kolelitiazisli olgularda tedavi yaklaşımı. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi. 2009 Antalya
 • Fatih Mehmet Avşar, İbrahim Sakçak, Enver Okan Hamamcı, settar bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu, Sabri Özden, Nihal Zekiye Erdem. Laparoskopik ayarlanabilir gastrik bantta migrasyon gelişen olgular ve tedavi yaklaşımı. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi. 2009 Antalya
 • Fatih Mehmet Avşar, İbrahim Sakçak, Enver Okan Hamamcı,  Settar Bostanoğlu, Muhittin Sonışık, Akın Bostanoğlu. Laparoskopik ayarlanabilir gastrik bant uygulanan hastalarda yandaş hastalıklardaki değişim. 2. Ulusal morbid obezite cerrahisi kongresi
 • İbrahim Sakçak, Ataş H, Bostanoğlu A, Sonışık M, Katar K, Erdem N, Avşar FM. Laparoskopik Ayarlanabilir Mide Bantı Uygulanan Olgularda Eşzamanlı Rutin Kolesistektomi Yapılmalımı? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • Nihal Zekiye Erdem, Fatih Mehmet Avşar, İbrahim sakçak, Mehtap Akçil, Akın Bostanoğlu. Effect of Nutritional Supports in the Postoperative Period on Anthropometric, Biochemical, Immune Functions in Gastric Adenocarcinoma Cases: A Retrospective Study. Vll. uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. April 14-18, 2010.Istanbul,Turkey
 • Nihal Zekiye Erdem, Fatih Mehmet Avşar, İbrahim sakçak,Erdal Coşgun,Muhittin Sonışık, Orhan Gazi Özbilen,Enver Okan Hamamcı. Taste  Changes after Laparoscopic Adjustable Gastric Band in Applied Obese Morbid Vll. uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi. April 14-18, 2010.Istanbul,Turkey
 • İbrahim sakçak, Eriş C, Ölmez A, Kayaalp C, Yılmaz S. Kist hidatiğe bağlı budd-chiari sendromunda canlı vericili karaciğer transplantasyonunda vena kavanın aortik greft ile replasmanı: olgu sunumu. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi 2011 Antalya
 • İbrahim sakçak, Ölmez A, Özgür D, Kayaalp C, Yılmaz S. Polikistik karaciğerin transplantasyonu: olgu sunumu. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi. 2011 Antalya
 • Mehmet Yilmaz, Sami Akbulut, Koray Karabulut, İbrahim Sakçak, Sezai Yilmaz. The Effect of MELD Score on Survival in Patients with Living Donor Liver Transplantation. The ILTS 18th Annual International Congress May 16-19, 2012 Hilton San Francisco Union Square Hotel San Francisco, CA USA
 • Sami Akbulut, Cuneyt Kayaal, Mehmet Yilmaz, Kagan Karabulut, Koray Karabulut, İbrahim Sakçak, Sezai Yilmaz. The Effects of Pre-Transplant HDL Cholesterol Levels on Survival in Patient  with Liver Transplantation. The ILTS 18th Annual International Congress May 16-19, 2012 Hilton San Francisco Union Square Hotel San Francisco, CA USA
 • İbrahim Sakçak, Sami Akbulut, Cuneyt Kayaalp, Cengiz Eris,Huseyin Yonder, Sezai Yilmaz. Living Donor Liver Transplantation for Budd Chiari Syndrome. The ILTS 18th Annual International Congress May 16-19, 2012 Hilton San Francisco Union Square Hotel San Francisco, CA USA

POSTERS PRESENT AT INTERNATIONAL AND NATIONAL CONGRESSES

 • İbrahim Sakçak, S Özden, S Bostanoğlu, M Sonışık, , F Avşar, K Katar, E Coşgun. Sakrokosigeal Pilonidal Sinus Hastalığının Tedavisinde Karydakis Tekniği İle  Limberg Flep  Tekniğinin Karşılaştırılması. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • İbrahim Sakçak, H Ataş, A Bostanoğlu, EO Hamamcı, M Sonışık, , F Avşar, S Özden. Sakrokoksigeal Pilonidal Sinus Hastalığında Düşük Doz Ve Yüksek Doz Fenol Tedavisinin Karşılaştırılması. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • İbrahim Sakçak, H Ataş, F Avşar, E Özhamam, İ Mumcuoğlu, S Sezer, E Coşgun, A Uluer.  Doğal Yollarla Transluminal Cerrahi  Uygulamasında Gastrik Lavajın  Peritonit Gelişimini Önlemedeki Etkisi: Farklı Dezenfaktanların Karşılaştırılması. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • F Avşar, İbrahim Sakçak, F Dolu, N Erdem S M Sonışık,  O Hamamcı, E Coşgun.  Morbid Obezite Tedavisinde Laparoskopik Ayarlanabilir Gastrik Bant Uygulamaları: İlk 200 Olgu. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • A Bostanoğlu, İbrahim Sakçak, M Sonışık, E Hamamcı, F Avşar. Selektif Hepatik Arter Embolizasyonunu Takiben,  Enükleasyon İle Çıkarılan Dev Hepatic Hemanjiom. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 • C. Eris, S. Akbulut, İbrahim Sakcak, C. Kayaalp, C. Ara, S. Yilmaz. Kist hidatikli karaciğer transplante edilebilir mi? Olgu sunumu. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği VIII. Kongresi. 2011 Antalya

CONSULTED SPECIALIZATION THESIS

 • Dr.Hakan Ataş, Doğal Açıklıklar Yoluyla Endoskopik Cerrahi (NOTES) Uygulamalarında Peritonit Gelişiminin Önlenmesi İçin Farklı Dezenfektanlarla Yapılan Gastrik Lavajın Etkinliğinin Karşılaştırılması. 2011 Ankara
 • Dr. Gaye Çelikcan ,Laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik bant olgularında cinsel işlev değişimi, 2011 Ankara

SCIENTIFIC MEETINGS WITH PARTICIPATION AS SPEAKER

 • Obesite cerrahisi: nedir, ‘’nasıl yapalım’’ankara cerrahi derneği bilimsel toplantıları. 20.şubat 2010  ankara yıldırım beyazıt eğitim ve araştırma hastanesi konferans salonu
 • Hipertiroidinin tedavisi. ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi konferans salonu. 14.nisan.2009
 • Mezenter vasküler hastalıklar. ankara numune eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi konferans merkezi. 27.05.2013
 • Morbid obezitede laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik bant uygulamaları:video sunumu
 • İntragastrik balon uygulamalarımız. türk cerrahi derneği bölgesel toplantıları. 19 mayıs üniversitesi. samsun. 08.06.2013

EDUCATION – COURSE PARTICIPATIONS

 • Video-laparoskopi temel eğitimi. 3-4 temmuz 1995 ıtem kus merkezi. Ankara
 • Endoskopıc placement and use of the bioeneterıcs ıntragastrıc balloon(bıb system).june,23,2000, Istanbul, Turkey
 • Surgıcal treatment of morbıd obesıty by adjustable gastrıc band, clınıque natecıa,lyon,france
 • Üst ve alt gastrointestinal sitem endoskopik tanı ve tedavi eğitimi. 010.01.2010-30.06.2010. kafkas üniversitesi tıp fakültesi, kars
 • Small bowel transplantatıon. observer m.d. unıversıty of pıttsburg, PA,USA. 1-31.03.2011
 • Karaciğer nakli eğitimi. inönü üniversitesi tıp fakültesi transplantasyon merkezi. 02-05.2011-26.03.2012. malatya