Laparoskopik Gastrik By Pass (Mide Bypass Ameliyatı Fiyatı)

Laparoskopik Gastrik By Pass (Mide By Pass’ı) Obezitenin cerrahi tedavisinde en etkili ve kalıcı cerrahi yöntemlerdendir. Laparoskopik (Kapalı) yöntemle yapılan bu ameliyat geri dönüşümsüzdür. Özellikle süper obez dediğimiz vücut kitle indeksi 50 Kg/m2’nin üzerinde olan bireylerde önerilmekle beraber da ha düşük kilolu bireylerde de başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bu ameliyat yönteminde mide üst kısmında 30 mililitre kadar bir rezervuar bırakıp alt kısmı ayrılmaktadır. Ayrıca,  ince barsak midenin 70-120 cm alt tarafından getirilerek mideye ağızlaştırılmakta ve yenilen gıdaların oniki parmak barsağını pas geçmesi sağlanmaktadır. Barsak üst ucu ise mideden sonraki 100-200 cm alt kısımdan uç yan olarak barsağa ağızlaştırılmaktadır. Tüp mide ameliyatından sonra en çok uygulanan ameliyat olan Roux-en-Y ameliyatı ile kilo vermede başarılı sonuçlar elde edilmektedir.  Anatomik değişikliğe yol açan bu ameliyat ile barsak mesafesi kısaldığı gibi; pilor gibi gıda geçişini kısıtlayan sfinkter mekanizmasıda ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle gıdalar küçük mide poşundan direkt olarak barsağa geçmektedir, bu nedenle tüp mideye göre daha çok normalden ise daha az gıda ile beslenme gerçekleşir. Emilim mesafesi azaldığı, barsakların bir kısmı devre dışı kaldığı, safranın gıda ile birleşmesi kalınbarsağa yakın kısımda başladığı için sindirim ve emilim fonksiyonu azalmaktadır. Mide by pass veya diğer bir deyişle Roux-en-Y ameliyatı olan kişilerde sarfanın gıda ile teması azaldığı ve midenin büyük kısmı gıda sindiriminde devre dışı kaldığı için mideden salgılanan bazı hormonların ve faktörlerin salgılanması azalmaktadır. Bunlardan en başta geleni intrensek faktör (IF) dür. İntrensek faktör B12 vitamininin ileum dediğimiz ince barsak alt bölümünden emilimini sağlamaktadır. >Dolayısıyla intrensek faktör salgısındaki azalma neticesinde B12 vitamini emilimi azalacak ve dışardan B12 vitamini vermek gerekecektir. Roux-en-Y ameliyatı yaptığımız kişilere ömür boyu aralıklı olarak B12 vitamini vermek gerekir. B12 vitamini 3 ayda yapılan bir iğne veya haftada 2 gün birer tane alınan hap şeklinde olması genellikle yeterlidir.

Gastrik By Pass ameliyatı

Roux-en-Y ameliyatı’nda barsak mesafelerinin ayarlanması önemlidir. İnce barsak uzunlukları kişiden kişiye 3 metre ile 12 metre arasında değişebilmektedir. Bundan dolayı herkese aynı mesafede barsak bağlantıları yaparak ameliyat etmek beklenmeyen sonuçlara neden olabilir. Eğer barsakları kısa olan birine 100 cm getirici, 200 cm götürücü barsak ölçülerinde ameliyat yapılırsa olumsuz metabolik sonuçlar ortaya çıkabilir. Görülebilecek olumsuz metabolik etkiler, hipoalbuminemi, vitamin eksikliği, sık ishal, aşırı barsak gazı gibi durumlardır. Bu nedenle ameliyatta barsak mesafesi ölçüldükten sonra yapılacak bağlantı mesafelerine ona göre karar vermek bu tür riskleri azaltacaktır.

Gastrik By Pass ameliyatı (Mide By Pass’ı) kimlere yapılmaz?

Vücut kitle indeksi 35 Kg/m2’nin altında olanlara bu ameliyat yapılmaz. Ayrıca bu ameliyatı olacak kişi 16- 60 yaş arasında olmalı, ruhsal hastalığı olmamalı, anestezi almasını engelleyen ciddi sistemik hastalığı olmamalıdır.

Gastrik By Pass ameliyatı sonrası ideal kiloya ne zaman ulaşılır?

Bu ameliyat sonrası ideal kiloya 2 yılda ulaşılır. Ameliyat sonrası ilk aylara hızlı olarak kilo kaybı olur, da ha sonra bu kilo kaybı hızı azalır. Çok hızlı kilo kaybı olması istenmez, çünkü vitamin ve elektrolit eksiklikleri ortaya çıkabilir. Bu durum kalp damar sistemi ve homeostazis dediğimiz vücudun kendi iş dengesinde sorunlara yol açabilir Ayrıca, hızlı kilo veren kişilerde ciltte sarkmalar olabilir.