Mide Balonu

Mide balonu uygulanması, herhangi bir kalıcı iz bırakmaz, hastanede yatmayı gerektirmez, ortalama olarak 10-25 Kg kaybı sağlayabilmektedir. Özellikle, diyet ve spor ile desteklenirse etkinliği daha da artmaktadır.

6 ay ile bir yıl arasında değişen sürelerle mide içinde kalan balonları silikondan üretilmiş zararsız ve alerjik olmayan ürünlerdir. Uygulanması endoskopi işlemi ile sedasyon (hafif uyku) sağlanarak gerçekleşmektedir. Herhangi bir iz bırakmaz, istenildiği zamanda yine sedasyon altında çıkarılmaktadır.

Mide balonu; obezite nedeniyle ameliyat planlanan, ancak ameliyat olması yüksek riskli hastalarda ameliyat öncesi 20-30 kg kilo kaybı sağlayarak riski düşürmek amacıyla, obezite sorunu yaşayan ancak ameliyatın riskli olduğunu düşünen kişilere, 15-25 kilo fazlalığı olup bundan kurtulmak isteyen kişilere uygulanmaktadır.

Ayrıca; diyet, spor, akupunktur, zayıflatma ilaçları kullanıp kilo veremeyen veya verip tekrar geri alan kişilere de mide balonu uygulanmaktadır.

 • Aktif mide ülseri olanlarda
 • Ciddi özofajit (grade 3-4) olanlarda
 • Mide fıtığı (>5 cm) olanlarda
 • Özofagus ve mide ameliyatı geçiren veya doğuştan mide barsak siteminde anatomik bozukluk olması durumlarında,
 • Gebelik durumunda,
 • Antikoagülan kullanımı, kortizon ve benzeri ilaç kullanımı durumlarında mide balonu uygulanmaz.

İntra Gastrik Balon uyanık olarak sedasyon denilen hafif uyku hali altında veya genel anestezi altında uygulanabilmektedir. Genellikle uyanık olarak uygulanan balon, anestezi altında çıkarılmalıdır.

İntra Gastrik Balon uygulandıktan sonra özellikle ilk 3 gün karın ağrısı ve spazm olmaktadır, bu durum genellikle ileriki günlerde kaybolmaktadır. Çok düşük olasılıkla da olsa, balonun kendiliğinden sönerek barsak tıkanıklığı yapma, mide ülseri yapması gibi riskleri vardır. Literatürde balon çıkarılırken yemek borusu yırtılması olan hasta olduğu bildirilmiştir.

MİDE BALONU ÇEŞİTLERİ

Mide balonunun 3 çeşidi vardır

ankara mide balonuMide balonunun çeşitleri vardır. Bunlardan başlıcaları;

Havalı mide balonları: balon içine 500 ile 800 mililitre hava doldurularak şişirilmektedir.

Sıvılı mide balonları: balon içine 400-700 mililitre sıvı doldurulmaktadır.

Ayarlanabilir mide balonları: mide içine 400-500 mililitre sıvı doldurulmakta ancak kilo verme durumuna göre zaman zaman endoskopi yapılarak balon içindeki sıvı artırılıp azaltılabilmektedir.

Mide balonu; mide ameliyatından sonra en etkili kilo verdirme yöntemi mide balonudur. Hem uygulanması kolay, hem iş ve sosyal yaşamda zaman kaybı yaratmamaktadır. Mide balonu uygulanması 20 dk gibi bir sürede gerçekleşmektedir. Balon takıldıktan bir saat sonra günlük hayata devam edilebilmektedir.

MİDE BALONU İLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Mide balonu uygulanan kişi sıklıkla bu soruyu sormaktadır. Mide balonu ile kaç kilo verilir?

Mide balonu uygulandıktan sonra verilecek kilo kişiden kişiye değişmektedir.

Mide balonu ilke 3 kilo veren kişi olabildiği gibi 25 kilo verende vardır. 3 kilo veren kişi genellikle herhangi bir çaba göstermeyip tüm beklentiyi balona bırakan ve balonu erkenden çıkarttıran kişilerdir. Eğer düzenli kontrol olup, balon uygulaması ile birlikte diyet, spor ve ilaç gibi yöntemlerde bir veya bir kaçını uygulayan kişiler 20 kilo rahatlıkla verebilmektedirler.

Mide balonu ile kaç kilo verilir? Sorusunun cevabını belirleyen bir faktör de kişinin balon taktırırken ki kilosudur. Balon takılan birey 150 kilo ise 20 kilo vermesi az bile sayılabilirken 80 kilo olan birisi için beklenenin üzerinde bir kilo verme olarak kabul edilebilir.

Mide balonu mide içinde 6 ay – 1 yıl arasında bir süre kaldıktan sonra hekimin uygun gördüğü bir zamanda çıkarılabilir. Çıkarma işlemi endoskopik olarak gerçekleştirilir. Bu işlem balon takıldığında uygulanan sedasyon işleminin tekrar yapılmasıyla hafif anestezi aldında gerçekleştirilir.

Mide Balonları farlı firmalar tarafından üretilen ve farklı özellikte ürünlerdir. Bu nedenle balon üretim şekline göre midede farklı sürelerde kalır. Genellikle uygun bir zamandada çıkarılır. Farklı balonlar kilo verme etkinliği açısındanda bir miktar farklılıklar gösterebilir. Yapılan bilimsel çalışmalar sıvılı ve havalı balonlar arasında kilo verme açısından fark olmadığını belirtmekte iselerde sıvılı balonlar eğer 500 mililitre ile doldurulmuşlarsa hedeflenen kilo kaybına rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Balonun hacmi de kilo verme de etkilidir. Ham sıvılı hemde havalı balonlar farklı hacimlerde şişirilmektedir. Sıvılı balonlar genellikle 400-500 mililitre ile şişirilirken, havalı balonlar 500-750 mililitre ile şişirilmektedirler. Balon hacmi ne kadar fazla ise o kadar fazla kilo kaybı sağlayabilmektedir. Ancak; göz önünde bulundurulması gereken bir durum ise hacim ne kadar büyük ise balona bağlı öğürtü şikâyetleri, Reflü şikâyetleri, midede ülser oluşması riski o kadar yüksektir.

Tüm bu etmenlerin başında kişinin balon uygulamasını gerçekçi bir yaklaşımla anlaması ve her şeyi balon ve hekimden beklememesi önemlidir. Bu süreç. Hekim, hasta, diyetisyenin birlikte yürüteceği ve iyi bir uyumla başarının yüksek olacağı bir süreçtir.


MİDE BALONU ÇEŞİTLERİ

Mide balonu birkaç açıdan sınıflandırılabilmektedir. Bunlardan başlıcaları

Sıvılı veya havalı olmasına göre;

 • Sıvılı balonda, balon mideye indirildikten sonra balonun içine dışardaki bir kateter yoluyla renkli sıvı verilmektedir. Bu renkli sıvı metilen mavisi ile renklendirilmiş serum fizyolojiktir. Sıvılı balonlar genellikle 400- 500 mililitre hacime sahiptirler. Sıvılı balon içindeki metilen mavisi, eğer balonda sızıntı olursa idrarın renginin yeşile dönmesine yol açar ve böylece hasta idrar rengine bakarak balonun sızıntı yapıp yapmadığını anlayabilir. Midenin antrum denilen alt kısmına yerleşir. Ancak kişinin ayakta durması veya yatmasına göre yerleşimi değişebilir. Kontrolde yapılan ultrasonografi ile balon görüntülenir.
 • Havalı balon; balonun içine yine dışardan bir kateter vasıtasıyla hava enjekte edilen balonlardır. Sıvılı balona göre daha yüksek hacimde olurlar ancak ağırlık oluşturmazlar. Bu yüzden midenin fundus kısmına yerleşirler. 500 ile 750 mililitre hacimde olabilirler. Hava kaçağı olduğunu hastanın anlaması pek mümkün değildir. Kontrole gidildiğinde çekilen direkt karın grafisi ile balonu görüntüsü alınarak son durumu belirlenir.

Hacim’in ayarlanabilir olup olmamasına göre;

 • Sabit hacimli balonlar: Bu balonlarda balon içine sıvı veya hava verilir ve çıkarılana kadar başka bir müdahale yapılmaz. Genellikle 6 ay süre ile mide içinde kalırlar. Daha uzun süreler midede ülser tarzı yaralara neden olabilir. Bu balonlar uygulanması nispeten kolay. 15-20 dk. İçinde uygulanabilir. Anestezi altında uygulanmaları tavsiye edilmekle birlikte uyanık olarak da uygulanabilirler.
 • Değişen hacimli balonlar; Bu balonlar aynı zamanda sıvılı balonlardır. Balon içerisine 400-500 mililitre sıvı uygulanır. Devamında kilo verme durumuna göre balon ucunda olan ve elastik olması sebebiyle istendiğinde ucu dışarı alınıp sıvı ilave edilebilen veya sıvı boşaltılabilen balonlardır.

UYGULAMA YÖNTEMİNE GÖRE MİDE BALONLARI

 • Endoskopist Tarafından Uygulanan Mide Balonları

Bu tür balonlar kendiliğinde eriyen özellikte olmayan balonlardır.  Endoskopi doktoru hafif anestezi altındaki kişiye balonu ağız yoluyla mideye kadar ilerletir. Balonun ucunda ince bir kateter vardır. Bu kateterin bir ucu dışarıda olur, doktor veya bir hemşire tarafından kateterin dışardaki ucundan sıvıyı enjektörle enjekte eder, genellikle 50 ml’lik enjektörler kullanılır. Ortalama 10-14 enjeksiyonla 500-700 ml sıvı ile balon şişirilir. Kateter çekilerek dışarı alınır. Balon mide boşluğunda kalır. Endoskopiyi yapan doktor endoskopi cihazı ile balonun normal yerinde olup olmadığını, herhangi bir sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol ettikten sonra işleme son verilir.

 • Hasta tarafından Yutulan Mide Balonları

Bu tip balonlar kendiliğinden eriyen balonlardır. Disk şeklindeki balona yaklaşık 400 ml kadar sıvı enjekte edilir. Balon hasta tarafından yudumlar halindeki su içilerek yavaş yavaş yutulur. Balon x ışınında görülebildiği için ara ara çekilen röntgen ile midede olup olmadığı kontrol edilir. Balonu mide de olduğu anlaşılınca balona bağlı olan ve bir ucu dışarıda olan kateter denilen ince borudan sağlık personeli tarafından sıvı enjekte edilir. 400 ml olduktan sonra bu boru çekilerek balonun mide içinde serbest kalması sağlanır. Balon mide de 4 ay kadar kalır ve kendiliğinden sönüp eriyerek barsak yoluyla atılır. Bu tip balonların kilo verme açısından diğer tip balonlara bir üstünlüğünün olmadığı bilinmelidir.


MİDE BALONU AVANTAJLARI

Mide balonu diyet, spor, akupunktur, ilaçlar ile kilo veremeyen veya sürekli verip tekrar kilo alan kişilerde alternatif bir tedavi yöntemidir. Mide balonları silikondan yapılan ve sıvı ya da hava ile şişirilebilen balonlardır. Mide balonları bir hastaya uygulandıktan sonra mide içinde delinerek içindeki sıvı ya da hava boşaltılıp dışarı alınırlar.

Dışarıya alınan balon çöpe atılır. Balonlar Mideye zararlı etkileri olan maddeler değildir. Ancak uzun süre mide içinde durduğunda basınç ve temas etkisine bağlı olarak zamanla midede ülser tarzı yaralara neden olabilirle. Peki, bu balonların avantajları nelerdir?

 • Mide balonları sedasyon denilen hafif uyku halinde yapılabilmektedir.
 • Mide balonu uygulaması 20 dk. Gibi kısa sürede gerçekleşmektedir.
 • Mide balonu uygulamasından sonra kişi anestezinin etkisi geçince, yani birkaç saat sonra normal yaşamına kaldığı yerden devam edebilmektedir.
 • Mide balonu ile 3 ile 25 kilo arasında kilo verilebilmektedir.
 • Mide balonu 6 ay  ile 1 yıl arasında değişen bir sürede çıkarılıp 1 ay sonra tekrar uygulanabilir. Tekrarlayan balon uygulamaları ile kilo verme süreci devam ettirilir.
 • Mide balonu ağrı yapmaz, rahatsızlık hissi yaratmaz.
 • Mide balonu uygulaması kalıcı herhangi bir yara bere, iz bırakmaz.
 • Mide balonu kişi istediği zaman, yani 6 ay beklenmeden çıkarılabilir.
 • Mide balonu uygulanan kişinin sık kontrole gelmesi gerekmez, ancak diyetisyen desteği faydalı olur.
 • Mide balonu obezite tedavisinde diyet, spor ve ilaçlarla desteklendiğinde etkili bir kilo verme yöntemidir.

Çağımızın sorunu olan fazla kilolar ve obeziteden kurtulmak için pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden en etkilisi tabi ki; obezite cerrahisi dir. Ancak aynı zamanda en riskli olanı da obezite cerrahisidir. Çünkü, obezite cerrahisi için anestezi gerekmektedir, ameliyatta kesilen organdan dolayı sızıntı olması, enfeksiyon, kanama gibi riskler mevcuttur. Oysaki; mide balonu sedasyon denilen hafif uyku halinde yapılabilen bir yöntemdir.

Bu yöntemler 25 kilo vermek mümkündür. Mide balonu gerçekten kilo vermeye kararlı kişilerde yüz güldürücü sonuçlar ortaya koymaktadır.