Obezite Revizyon Ameliyatları

Obezite ameliyatları sonrası geri kilo alındığında veya ameliyatta ait sorunlar olduğunda düzeltici veya yenileyici ameliyatlar (revizyon ameliyatları) yapılabilir. Revizyon ameliyatların önceki ameliyatına ve hastanın yaşadığı sorunlara göre değişir. Hemen her obezite ameliyatının revizyonu yapılabilir.

Obezite ameliyatları içinde en sık revizyonu yapılan ameliyat tüp mide ameliyatıdır. Tüp mide ameliyatı sonrası revizyon şu nedenlerle yapılabilir:

  • Tüp mide ameliyatından sonra yeterince kilo verilememesi
  • Tüp mide ameliyatından sonra verilen kiloların önemli oranda geri alınması
  • Tüp mide ameliyatına ait sorunlar oluşması (Midede darlık olması, midenin torsiyone olması, midede volvulus olması, midenin yeniden büyümesi, ileri düzeyde reflü şikayetleri oluşması, aşırı kusmalar olması gibi)
  • Tüp mide ameliyatı ’nın başarısız olması

Obezite Revizyon AmeliyatlarıYukardaki sorunlar ve benzer nedenlerle tüp mide ameliyatının revizyonu yapılması gerekebilir. Tüp mide ameliyatı revizyonu için en sık yapılan ameliyat tekrar tüp mide veya mide by pass ameliyatıdır. Burada tercih sebebi ne için revizyon yapıldığına göre değişir. Eğer revizyon yetersiz kilo alımı veya yeterince kilo verememe nedeniyle yapılıyorsa ve yapılan endoskopide mide büyük ise (transvers çapı 4 cm’den büyük ise) tekrar tüp mide ameliyatı yapılabilir.  Tüp mide ameliyatı revizyonu sebebi reflü, darlık volvulus gibi bir sebebe dayanıyorsa bu durumda mide by passs ameliyatları yapılmalıdır.

Mide by pass ameliyatı olan hastalarda da revizyon ameliyatı yapılabilir. Mide by pass ameliyatlarının çok çeşidi vardır. O nedenle yapılacak olan revizyon ameliyatı da değişkenlik göstermektedir. Eğer önceden mini gastrik by pass ameliyatı olunmuş ve bu ameliyat sonrası safra reflüsü var ise Brown anastomoz veya diverted mini Gastrik by pass ameliyatına dönüştürülebilir. Önceden Roux-en-Y gastrojejunostomi ameliyatı yapılmış ise ve tekrar kilo alımı olmuş ise distalizasyon veya büyük olan üst poşun küçültülmesi işlemi yapılabilir. Önceki yapılan ameliyat Roux-en-Y ise ve hastanın anastomoz darlığı gibi şikayetleri var4 ise yeniden anastomoz yapılabilir. Bazı hastalarda sleeve Gastrektomi revizyonu SADi ameliyatı veya pankreatik diversiyon ameliyatlarından biri ile çözüm sağlanabilir.

Revizyon ameliyatlarında dikkate edilmesi gereken nokta bu hastaların daha önceden ameliyat olmaları sebebi ile karın işçinde yapışıklıklar oluşmuş olması ve anatominin normalden farklı hale gelmiş olmasıdır. Bu nedenle revizyon ameliyatlarını tecrübeli bir cerrahın yapması gerekir. Revizyon ameliyatı morbidite ve mantalitesi ilk ameliyattan daha yüksek olduğu için karar verirken bu durum dikkate alınmalıdır. Mide küçültme veya diğer bir deyişle tüp mide ameliyatlarında revizyon gittikçe daha sık yapılmaktadır. Mide küçültme ameliyatı revizyonu diğer obezite ameliyatları revizyonuna göre nispeten daha kolay ve ve sonuçları daha kestirilebilir ameliyatladır.

Obezite ameliyatı revizyonu artan obezite ameliyatları nedeniyle sık gündeme gelen bir ameliyattır ve gerektiğinde yapıldığında çok iyi sonuçları olan ameliyattır.